Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija knjiga koje su ponuđene ovim stranicama. elkalem.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Trgovac je IC El-Kalem a kupac je posjetilac ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje knjige putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jednu knjigu, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u konvertibilnim markama.

Roba se naručuje elektronskim putem, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard, Maestro, Visa ili American Express.

ISPORUKA

Naručene knjige pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (zaposleniku firme koja vrši dostavu). Prodavač se odriče svake odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi knjige, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavača kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio od prodavača ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova

koji su vezani za isporuku.

Prodavač se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavač se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.

Nakon što dostavljač (firma koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavatelj više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke knjiga.

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada knjige, prodavač se obvezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu na kojoj će se nalaziti linkovi za download i upute. Nakon primitka elektronske pošte (obavijesti o downloadu) kupac može odmah pristupiti downloadu proizvoda.

REKLAMACIJE

Prodavač se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na www.elkalem.ba. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

Prodavač nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (preduzeće koje obavlja poslove dostave proizvoda).

Ako kupac odabere opciju downloada proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti download zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavača prodavatelj se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download za što kupac ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na serveru prodavačaja, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavača koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može preuzeti (download) proizvod, a tehnički problemi nisu vezani za prodavača, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavač ne snosi nikakvu odgovornost I nije dužan kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Sva prava izdavača u tiskanom djelu su pridržana. Izdavač je IC El-Kalem. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristiti za radio difuziju te prodavati knjige prodavatelja niti bilo koji dio knjiga.

OPĆENITO

IC El-Kalem zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje

elkalem.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža elkalem.ba Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. IC El-Kalem nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam IC El-Kalem nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, IC El-Kalem ne može garantirati da će usluge na elkalem.ba odgovarati Vašim potrebama. IC El-Kalem također ne može garantirati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail info@elkalem.ba kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.