EL-KALEM ‒ IZDAVAČ S HUMANOM MISIJOM

El-Kalem je u svijetu izdavaštva na ovim prostorima prisutan više od četiri decenije. U svojoj primarnoj produkciji ima knjige iz raznih oblasti islamskog učenja, ali u širem opusu u fokus svojih interesovanja stavlja i kulturnu i duhovnu baštinu muslimana općenito, te bosanskih i balkanskih muslimana posebno.

Svojim ukupnim nastojanjima El-Kalem pokušava prenijeti i istinito informirati čitateljstvo o onome što je čovjeku došlo iz dubine Egzistencije, iz samog njenog korijena, kao i ono što je proisteklo iz toga ljudskim pregnućima. Time se, na određeni način, održava kontakt sa Nebom i kontakt s prošlošću, te doprinosi ispravnoj orijentaciji prema budućnosti.

Na taj način El-Kalem želi dati svoj doprinos u izgrađivanju moralnog čovjeka, čiji je um prosvijetljen, a srce oplemenjeno onim najljepšim što mu je podario njegov Stvoritelj. Jer takav čovjek, prožet dubokom moralnošću i izgrađen na onome što mu  je spušteno odozgo, sa Plemenitih Visina, nesumnjivo je najljepši ukras na ovome svijetu, ali i blistava kruna svih stvorenja na Zemlji. Takav čovjek predstavlja ispunjenje svrhe stvaranja ljudske vrste i njeno osposobljavanje za ulogu u svijetu koji slijedi. Ljudska vrsta će naime i trajati na Zemlji dotle dok bude ispunjavala svrhu svog postojanja.

Na ovoj matrici El-Kalem je, za različitu čitalačku publiku, do sada objavio stotine naslova u višemilionskom tiražu. Time je na ovim prostorima ostavio neizbrisiv trag.