AKCIJA

AKCIJA ZA MJESEC JUNI

 

buharija
kadic
PutovanjeuEvropu
PREPORUČENA KNJIGA

Ilahinama

Veliko pjesničko djelo iranskog klasika Feriduddina Muhammeda Attara (12./13. stoljeće) Ilahinama, spjevana u 6.685 distiha, odnosno u 13.370 stihova, ovih dana je izašla iz štampe i na bosanskom jeziku, u izdanju Izdavačkog centra “El-Kalem” i Naučnoistraživačkog instituta “Ibn Sina”, a u prijevodu dr. Mubine Moker i prepjevu pjesnika Hadžema Hajdarevića.

Kupi
Ilahinama promo