NOVO

Takvim za 2024

2024. godina (1445/1446. god po H.)

Od prvog štampanog Takvima, kada je u izdanju Vrhovnog islamskog starješinstva Islamske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji ugledao svjetlo dana, prošlo je 89 godina. U tih 89 godina Takvim je autentično svjedočio o našoj privrženosti ugovoru i pripadanju institucijama. Nadamo se da će čitaoci i u ovome aktuelnom izdanju Takvima za 2024. godinu prepoznati nastojanje Redakcije, ali i Islamske zajednice u cjelini, da Takvim ne samo traje i istrajava u svojoj prosvjetiteljskoj misiji već i da ostane simbolom jednog veličanstvenog kontinuiteta.

U ovom broju pišu: Meho Šljivo, Enes Karić, Almir Fatić, Rifet Šahinović, Zuhdija Hasanović, Fadilj Maljoki, Nedžad Grabus, Dženan Kulović, Samedin Kadić, Haris Dubravac, Nedim Begović, Muhamed Jusić, Ekrem Tucaković, Amila Kahrović Posavljak, Nihad Klinčević i Hikmet Karčić.

10.00KM

Takvim 2024
PREPORUČENA KNJIGA

Lijepa riječ

Knjiga hafiza dr. Mensura Malkića Lijepa riječ pisana je u formi vazu-nasihata, stila koji utječe na naše emocije i zapitanosti: može li čovjek hoditi drugom stazom od one kojom se kreće iz navike; može li imati svoj put neovisno od onog kojim se mase svakodnevno kreću?!

Oko ovog djela jasna je dilema: da li se radi o hutbi ili o skici za jedno sufijsko kazivanje u formi tezkiretname – govora o vlastitom duševnom halu, izrečenom u prvom licu množine. Autorovu namjeru moguće je pročitati donekle iz njegovog prvog kazivanja, kojim je imenovao svoju knjigu Lijepa riječ.

Kupi
LIJEPA RIJEC PREZENTACIJA