Muslimova
zbirka hadisa

Ukupan broj hadisa koji čine ovu zbirku je 2179, a primijenjen je isti princip kao i kod sažetka Buharijeve zbirke, s tim da ovdje nije dat i izvorni arapski tekst, kako bi zbirka bila što jednostavnija za upotrebu i najširem čitalačkom auditoriju.

Sažetak Muslimovog Sahiha uradio je Zekijuddin Abdulazim el-Munziri, dok je redakcijsku obradu izvršio Muhammed Nasiruddin el-Albani.

70.00KM

Kupi knjigu
Buharija 3d
PREPORUČENA KNJIGA

Lijepa riječ

Knjiga hafiza dr. Mensura Malkića Lijepa riječ pisana je u formi vazu-nasihata, stila koji utječe na naše emocije i zapitanosti: može li čovjek hoditi drugom stazom od one kojom se kreće iz navike; može li imati svoj put neovisno od onog kojim se mase svakodnevno kreću?!

Oko ovog djela jasna je dilema: da li se radi o hutbi ili o skici za jedno sufijsko kazivanje u formi tezkiretname – govora o vlastitom duševnom halu, izrečenom u prvom licu množine. Autorovu namjeru moguće je pročitati donekle iz njegovog prvog kazivanja, kojim je imenovao svoju knjigu Lijepa riječ.

Kupi
LIJEPA RIJEC PREZENTACIJA