Čajniče i okolina – 15. i 16. stoljeće

Posebnu vrijednost ovoj knjizi pruža činjenica da su ponuđeni podaci u najvećoj mjeri temeljeni na primarnim izvorima osmanskog porijekla koji su vrlo izazovni za korištenje…

25,00KM

Čajniče i okolina – 15. i 16. stoljeće
PREPORUČENA KNJIGA

Bog je lijep

Kermanijeva studija Bog je lijep – estetski doživljaj Kur’ana, utemeljena na raskošnim uvidima u normativnu i interpretativnu povijest muslimanske recepcije “čuda Kur’ana” (i‘ǧāz), kao i na uvidima u zapadna filozofska, teološka i književno-teorijska, klasična i moderna, tematiziranja pitanja vezanih za estetiku religijskog/svetog/književnog teksta, bavi se zapravo značenjem koje ono estetsko ima u muslimanskom (religijskom) odnosu prema Kur’anu.

 

Detaljnije
Bog je lijep